Září 2017

Archandělé 3

30. září 2017 v 15:55 | Cherry Berry |  Bytosti Světla

Archandělé jsou velmi skuteční, mocní, nadkonfesijní andělé, kteří dohlíží na anděly strážné. Můžete si je představit jako jakési manažery strážných andělů. Nejsou nijak omezeni časem ani prostorem, mohou tedy být současně se všemi, kteří je zavolají. Každý z nás může mít s archanděly své vlastní jediněčné, osobní zážitky a rozhovory.

Archanděl Raguel

Raguel je letový dispečer-dohlíží na archanděly a anděly a zajišťuje mezi nimi harmonii, spolupráci a pořádek. Stejným způsobem vám pomůže utříbit si všechny pocity, umožní vám vnímat je, rozumět jim a řídit se jimi.

Raguelovo jméno znamená "Přítel Boha" a jeho hlavním úkolem je vytvářet harmonii a řád ve vztazích. Má schopnost řešit konflikty a často je nazýván "Archandělem spravedlnosti a poctivosti". Pokud se ocitnete v nějakém sporu, požádejte Raguela, aby na sebe vzal roli prostředníka. Nabídne vám originální řešení, kterým získá každý.

Raguel má nádherně bledě modrou energii, jako obloha v krásný jarní den. Je to archanděl, který vede lidi k čestnému a spravedlivému jednání a také nám dává víru v to, že jsou lidé ve své podstatě dobří. Když budete v ruce držet nebo nosit akvamarín, můžete se napojit na Raguelovu laskavost a moudrost.

Související obrázek

Archanděl RaguelArchanděl Zadkiel

Zadkiel je dokonalých duchovním profesorem. Je trpělivý, laskavý a má přístup ke všem znalostem. Je znám svou schopností pomáhat lidem při problémech s pamětí. Pokud si potřebujete zapamatovat nebo se z paměti naučit nějakou informaci, požádejte o pomoc Zadkiela. S radostí vám naučí cokoli, co potřebujete vědět.

Zadkielovo jméno znamená "Milost Boží". Pomáhá nám zbavit se zášti vůči sobě i ostatním.

Zadkielova aura má tmavou, indigově modrou barvu. Zadkielovou blízkost můžete lépe cítit, budete-li nosit lazurit. Přidržte si tento kámen kousek nad obočím, abyste probudili své ušní čakry a jasně slyšeli hlas Nebes.


Související obrázek

Archanděl ZadkielArchanděl Raziel

Coby čaroděj a alchymista archandělské říše nám Raziel pomáhá porozumět věcem, které odporují normální logice. Rozšiřuje a provokuje naše každodenní myšlení takovým způsobem, který má v konečném důsledku léčebný efekt.

Jméno Raziela znamená "Tajemství Boží" a tento archanděl vám pomůže pochopit esoterické duchovní myšlenky a prakticky je využít. Zavolejte Raziela, aby vás podpořil ve vaší alchymistické práci-při přeměně myšlenek ve zlato.

V Razielově auře se objevují všechny barvy duhy;je jako nádherné spektrum světla. Používání krystalů křišťálů zvětšuje jasnozřivost a pomáhá vám přiblížit se Razielovi.


Archanděl Raziel
Archanděl Uriel

Uriel osvětluje nejasné situace tím, že vám posvítí na cestu. Většinou ale osvětlí jen bezprostředné následující krok, takže možná nebudete umět odhadnout konečný důsledek svých činů. S Urielovou pomocí však budete vždy vědět, jaký máte udělat další krok.

Urielovo jméno znamená "Boží světlo". Je znám svou schopností otevřít naší mysl Božskou inspirací. Kdykoli potřebujete odpovědi nebo rady, volejte Uriela. Odpoví každému, kdo jeje zavolá. To, že vám Uriel odpověděl, poznáte podle opakujících se pozitivních, láskyplných a užitečných myšlenek.

Urielova energie je bledě žlutá jako světlo svíčky. Kontaktujte Uriela, kdykoli budete potřebovat nápady nebo intelektuální vedení. Jeho energie je spojována s jantarem.

Výsledek obrázku pro archanděl uriel

Archanděl Uriel


Pokračování příště...


Archandělé 2

27. září 2017 v 15:55 | Cherry Berry |  Bytosti Světla

Archandělé jsou velmi skuteční, mocní a nadkofesijní andělé, kteří dohlíží na anděly strážné. Můžete si je představit jako jakési manažery strážných andělů. Nejsou nijak omezeni časem ani prostorem, mohou být současně se všemi, kteří je zavolají. Každý z nás může mít s archanděly vlastní jedninečné, osobní zážitky a rozhovory.

Archanděl Rafael

Rafael je nebeský doktor, který předepisuje preventivní i léčebné prostředky ve formě Božích zásahů a rad. V prvním případě vstoupí do dané situace a zahrne ji svým smaragdově zeleným světlem a láskou-a situace je okamžitě vyléčena. Ale ve druhém případě (který je obvyklejší) vám Rafael prostřednictvím intuice a tušení ukáže, jak můžete vy sami napomoci léčení.

Požádejte Rafaela, aby vše, co potřebuje uzdravit, obklopil svou smaragdově zelenou aurou. Kameny spojované s Rafaelovou léčivou energií jsou smaragdy a malachit.

Rafaelovo jméno znamená "Bůh léčí". Je znám jako archanděl-léčitel, který dohlíží na fyzické léčení všech živých bytostí. Když Rafaela přivolát za účelem uzdravování, všímejte si svých vnitřních pocitů a pokud vás vyzvou k nějakému činu, určitě je poslechněte.

Výsledek obrázku pro archanděl rafael
Archanděl Rafael


Archanděl Chamuel


Chamuel je archandělem osobního a celosvětového míru. Je velmi hodný, milující a laskavý a při práci s ním vás zaplaví příjemný pocit vzrušení. Vězte, že Chamuel vidí vaše opravdové kvality a bezvýhradně vás miluje.

Chamuelovo jméno znamená "Ten, který vidí Boha". Jeho schopnost jasného vidění nám pomáhá najít věci, situace a lidi. Je pověstný tím, že pomáhá lidem nalézt povolání, které nejlépe odpovídá jejich životnímu poslání a zálibám. Kdykoli budete potřebovat, zavolejte Chamuela coby svého rádce v oblasti povolání.

Chamuelova aura je světle zelená jako jarní list v ranním světle. Chcete-li se přiblížit Chamuelově láskyplné energii, noste na sobě nebo při sobě zelený fluorit.

Archanděl Chamuel

Archanděl Haniel

Haniel nám pomáhá vážit si našich přirozených cyklů, nálad a biorytmů. Usnadňuje nám přijetí všech aspektů naší osobnosti, našich silných stránek, nezdarů a stínů. Zavolejte ho, kdykoli máte pocit nejistoty nebo vás tíží komplexy. Haniel vám pomůže vážit si sebe samých a uvědomit si, jak jste právě teď nádherný.

Hanielovo jméno znamená "Sláva Boží". Haniel vám může pomoci vzdávat lásku Bohu tak, že budete maximálně využívat svých schopností. Budete tříbit vaše skrytá nadání a pomůže vám vypilovat vaše dovednosti. Až využijete svých mistrovských schopností k uskutečnění toho, po čem opravdu toužíte, stane se Božský zázrak!

Hanielova aura je modravě bílá jako zář měsíce v úplňku. Drahokam spojovaný s Hanielem je měsíční kámen, kterému je připisována magická blahodárná energie. Noste měsíční kámen, kdykoli zatoužíte po Hanielově blízkosti. Zahrne vás svou něžnou mateřskou energií a z lásky k vám vykoná zázraky.

Výsledek obrázku pro archanděl haniel
Archanděl Haniel


Archanděl Jofiel

Jofiel nám pomáhá zpomalit a uvědomit si krásu, která je kolem nás. Díky tomu jsme soucitnější a klidnější. Žádá nás, abychom si vychutnávali a užívali každý okamžik a nespojovali své štěstí s nějakými budoucími cíly. Zavolejte Jofiela, kdykoli se budete cítit nešťasní. Pomůže vám více si uvědomovat a oceňovat každodenní zázraky života.

Jofielovo jméno znamená "Krása Boží". Vidí krásu ve všem a každém a pomáhá v tom i vám. Jofiel ví, že když pravidelně chodíme do přírody, očišťujeme se od nižších energií a náš životní postoj je pozitivnější. Zavolejte Jofiela, aby odlehčil váš program a umožnil vám trávit čas venku:propojit se s přírodou jakýmkoli způsobem, který vám bude přinášet radost.

Jofielova aura je sytě růžová, což vystihuje jeho nádhernou, milující a pečující povahu. S Jofielovou energií souvisejí tmavě růževé krystaly, jako je například růžový rubelit. Kdykoli se chystáte malovat, tapetovat nebo plánujete jarní úklid, zavolejte Jofiela. Jako byste si pozvali duchovního bytového architekta a specialistu na feng-šuej!


Archanděl Jofiel

Pokračování přístě...


Archandělé 1

22. září 2017 v 15:55 | Cherry Berry |  Bytosti Světla

Archandělé jsou velmi skuteční, mocní, nadkonfesijní andělé, kteří dohlíží na anděly strážné. Můžete si je představit jako jakési manažery strážných andělů. Nejsou nijak omezeni časem ani prostorem, mohou tedy být současně se všemi, kteří je zavolají. Každý z nás může mít s archanděly vlastní jedinečné, osobní zážitky a rozhovory.

Archanděl Michael

Hlavní Michaelovou rolí je likvidovat nízké energie strachu. Když pocítíte obavy nebo úzkost, požádejte v duchu Michaela, aby vás uklidnil. Můžete jej rovněž poprosit, aby očistil vás domov, kancelář, vůz nebo obec od toxických energií. Poté, co Michaela zavoláte vás možná zaplaví pocit tepla. Je to proto, že má ohnivého bojovného ducha. Můžete Michaela požádat, aby vás doprovázel neustále, má totiž schopnost být současně se všemi, kteří jej povolají.

Michaelovo jméno znamená "Ten, který je jako Bůh, neboť vyzařuje Stvořitelovy úžasné vlastnosti-lásku, moc, sílu a neochvějnou víru. Když zavoláte Michaela, jsou vaše podobné vlastnosti umocněny a posíleny.

Michaelova aura má barvu královské modři s nádechem purpurové. Když je nablízku, můžete vidět jiskry kobaltově modrého světla. Kamenem spojovaný s Michaelovou energií je sugilit.Když budete nosit sugilitový přívěšek, zjistíte možná, že z vašich úst plynou hluboká a láskyplná Michaelova poselství.

Výsledek obrázku pro archanděl michael
Archanděl Michael

Archanděl Gabriel

Gabriel pracuje s matkami a dětmi ve všech fází početí, porodu, adopce a rodičovství. Pomáhá i velkým dětem. Pokud si vaše srdce chce hrát, zavolejte Gabriela, který učiní vše, co je k tomu třeba. Povede vás při péči o vaše vnitřní dítě. Pokud jej požádáte, pomůže s vašimi rodičovskými touhami a potřebami.

Jako archandělský poslíček pomáhá Gabriel s láskou spisovatelům a novinářům při psaní léčivých poselství. Jako milující učitel vás bude nabádat, abyste věnovali psaní svůj čas a energii. Když Gabriela požádáte o pomoc s publikováním svých článků a knich, otevře vám ty správné dveře. Hlavně ale pomůže tomu, aby vás psaní bavilo.

Jméno Gabriel znamená "Bůh je mou silou" a tato věta vystihuje i vás. Bez ohledu na vaše vyznání vámi proudí Boží síla. Gabriel vám může pomoci směle se na ni napojit. Ujistí vás, že se nemusíte bát být silní a bude vás všemi způsoby chránit. Gabrielova aura má měděnou barvu, stejnou jako má jeho trumpeta. Když nosíte polodrahokam citrín nebo něco z mědi, snadno se napojíte na jeho energii.

Související obrázek
Archanděl GabrielArchanděl Ariel

Ariel miluje všechny živé bytosti a ochotně jim pomáhá. Je mistrem ve zhmotňování a obzvláště podporuje léčitele, učitele a sociální pracovníky. Velmi se zajímá o ekologii a úzce spolupracuje s přírodními anděly při ochraně a léčení živočichů-zejména ptáků, zvířat a ryb žijící ve vodě nebo v její blízkosti. Jedním ze způsobů, jak s Arielem pracovat je zapojit se do ochrany životního prostředí.

Arielovo jméno znamená "Lev Boží" a vypovídá o jeho vlastnostech k nimž patří bojovnost, odvaha, schopnost soustředění a elegantní pohyby. Možná si ve vašech okolí začnou objevovat obrázky lvů nebo lvic, je to signál, že Ariel je nablízku. dovolte mu, aby vám dál sebevědomí a odvahu.

Ariel se zabývá Božskou magií, což je okamžité zhmotňování nejvyšší vůle. Ariel vám pomáhá pomoc přivolat jakoukoli pomoc potřebnou pro vaše životní poslání. Arielova aura má světle růžový odstín a pokud nosíte nebo držíte v ruce růženín, bude vaše srdce otevřenější jeho nádherné lásce. Požádejte ho o cokoli, co potřebujete a on vás zatím povede.


Výsledek obrázku pro archanděl ariel

Archanděl ArielInfo o článku

*Informace o archandělech jsem čerpala z webu karty.atarot.cz

*Článek se mi smazal před 2 dny o víc než polovinu, včera jsem článek dělala znova a zase se smazal o víc než polovinu a dneska jsem článek psala celý znova, protože se špatně publikoval!!!


Pokračování příště...


Andělé

14. září 2017 v 15:55 | Cherry Berry |  Beings Of Light

Andělé jsou bytosti světla, poslové Boha a nehmotní přátelé každého z nás. Andělům můžete říct vše, co vás trápí a když se problému pustíte, dostaví se Vám požehnání. Každého člověka od narození do smrti chrání jeho Anděl strážný ať na něj věříte nebo ne a nikdy Vás opustit nemůže. Andělé Vás vedou, ale k ničemu nenutí, pomáhají jen když je o to požádáte. Andělé vědí, když se trápíte a když jste šťastní i když jim nic neřeknete. Můžete je klidně požádat, aby odešli až budete chtít mít soukromí a zavoláte si je zpátky jednoduše oslovením. Andělé pomáhají jen lidem, kteří si to zaslouží. Jsou spravedliví a zlá přání splnit nemohou.

Andělské vzkazy mohou být v podobě digitálních hodin(času), bílých peříček, holubic, bělásků nebo mincí. Andělský vzkaz poznáte podle toho, že např. přijděte domů s peříčkem ve vlasech aniž byste se váleli v trávě!!! Tento vzkaz znamená, že andílci jsou při Vás, že Vás milují!!! Prostřednictví hodin nás andělé mohou varovat, uklidnit nebo něco sdělit, ale měli bychom vědět, co kombinace čísel znamená!!! Na netu je článků o významů andělských čísel dost-já se nejvíc řídila podle stránky Mesalindy Love, protože čísla na hodinách mi od ní nejvíc seděla, ale mají význam i jiná čísla, o kterých napsala, že mají nulovou hodnotu. Čas 12:34 znamená, že všechno je jak má být. Naopak čas 3:21 znamená opak či varování!!! Andělská čísla nemusí být jen na hodinách, ale např. opakující se čísla adresy na domě, nebo např. cena na účtence 777 Kč!!!Výsledek obrázku pro glitter angel with dove gif


Výsledek obrázku pro glitter angel gif


Výsledek obrázku pro glitter angel gif